* Условия на програмата:
 
 
• Право на участие в програмата имат всички сътрудници, които никога досега в кариерата си в LR не са постигали ниво 11% (2000 PW общ оборот).
• Нивото 11% трябва да бъде постигнато за първи път през октомври и потвърдено през ноември 2021 г.
• Критериите за постигане на ниво 11% в рамките на програмата са: 2 000 PW общ оборот, от които минимум 100 PW личен оборот плюс 2 активни линии (х 500 PW оборот). В случай че сътрудникът има една или повече линии с минимум 2000 PW оборот, се изисква 1000 PW остатъчен оборот.
• Сътрудниците, които успеят да изпълнят условията на програмата, ще получат като награда един комплект LR ZEITGARD по техен избор от следните варианти: Cleansing System комплект за нормална кожа или Cleansing System комплект за чувствителна кожа, или Anti-Age System комплект за хидратиране, или Anti-Age System комплект за реструктуриране.
• Всички сътрудници, които имат право на награда от програмата, ще бъдат писмено информирани за това от компанията след 15 декември 2021 г. след направена проверка за върнати поръчки.
• Наградите ще бъдат изпратени на победителите заедно с направена от тях поръчка след обявяване на резултатите.
• LR си запазва правото да отменя или променя правилата на програмата, за което своевременно и адекватно ще информира сътрудниците си.