Скъпи сътрудници,
 
Нашата успешна програма Fast Track продължава с още една година!
 
Fast Track Reloaded дава нови възможности както на новите, така и на настоящи сътрудници за гарантирано месечно възнаграждение за 1 година и бързо изкачване по кариерната стълба.
 
Сега програмата е с допълнително ниво 4 (Лидер на група), при достигането на което сътрудниците могат да получат до 30 000 лв. бонус общо за 12 месеца.
 
Новите сътрудници, регистрирани от 1 ноември 2020 г. до 31 декември 2021, могат да се включат в програмата, като постигнат минимум ниво 1 (Младши мениджър) в рамките на първите три пълни месеца след месеца на регистрацията си и го потвърдят на следващия месец.
 
Настоящите сътрудници, регистрирани до 31 октомври 2020 г. включително, които досега не са били в програма Fast Track, могат да се квалифицират, в зависимост от максималния си месечен оборот в периода от юли до септември 2020 г. Те трябва да постигнат минимум следващото по височина ниво в периода от ноември 2020 г. до феврурари 2021 г. и да го потвърдят на следващия месец.
 
Настоящите сътрудници, които в момента са или преди са били в програма Fast Track (първа квалификация + потвърждаване на следващия месец), също имат шанс да рестартират програма Fast Track или да стартират нова програма в зависимост от максималното си месечно постижение по време на програма Fast Track до септември 2020 г. Те трябва да постигнат минимум следващото по височина ниво в периода от ноември 2020 г. до феврурари 2021 г. и да го потвърдят на следващия месец.
 
Подробните условия на програма Fast Track може да видите в "Често задавани въпроси".
 
Желаем успех на всички сътрудници, които могат да участват!
 
Поздрави,
Екипът на LR Health & Beauty
 
 
 
 
Програма Fast Track
Ниво 1: Младши мениджър*
мин. 100 лични PW
4000 PW общ оборот
2 линии x 500 PW
2000 PW остатъчен оборот при една линия с минимум 4000 PW
 
 
500 лв. бонус гарантирано1
+ бонус за автомобил2
+ търговски марж

 
 
Ниво 2: Мениджър*
мин. 100 лични PW
8000 PW общ оборот
2 линии x 500 PW
4000 PW остатъчен оборот при една линия с минимум 4000 PW
 
 
1000 лв. бонус гарантирано1
+ бонус за автомобил2
+ търговски марж

 
 
Ниво 3: Младши лидер на група*
мин. 100 лични PW
12000 PW общ оборот
3 линии x 500 PW
4000 PW остатъчен оборот при една линия с минимум 4000 PW
 
2000 лв. бонус гарантирано1
+ оперативен лизинг за автомобил2
+ търговски марж

 
Изключителна възможност: ниво 4
Ниво 4: Лидер на група*
мин. 100 лични PW
4 линии x 500 PW
16000 PW общ оборот или 4000 PW остатъчен оборот при една 21% линия;
или 2 x 21% линии
 
 
2500 лв. бонус гарантирано1
+ оперативен лизинг за автомобил2
+ търговски марж

 
Следете резултатите си в LR MyOffice
 
Условия
• Програмата Fast Track е валидна в продължение на 12 месеца, считано от първата квалификация.
• Първата квалификация минимум за ниво 1 (Младши мениджър) трябва да бъде постигната в рамките на първите три пълни месеца плюс месеца на регистрация на новия сътрудник.
• Квалификацията трябва да бъде потвърдена отново през следващия месец, за да се стартира програмата Fast Track.
• Fast Track Bonus за първия квалификационен месец се изплаща заедно с възнаграждението за втория квалификационен месец.
• След квалификацията всеки месец трябва да се постига минимум ниво 1, за да бъде изплащан минималният бонус от 500 лв.
• Изплащането на възнаграждението се извършва в местната валута.
• Fast Track Bonus представлява допълване на полагащото се възнаграждение до сумата на съответното ниво.
• Постигането на съответното ниво съответства на бонус титлата.
• Върнатите поръчки могат да се отразят на изплащането на възнаграждението.
• Възнаграждението за автомобил е съгласно актуалната концепция за автомобили на LR България.
Квалификация в рамките на лимитирания период от ноември 2020 г. до февруари 2021 г.:
• Настоящи сътрудници (регистрирани до 31 октомври 2020 г. вкл.), които досега не са били в програма Fast Track: Максималният месечен оборот в периода от юли до септември 2020 г. определя минимум нивото, което трябва да се постигне, за да влязат в програма Fast Track.
• Настоящи сътрудници, които в момента са или преди са били в програма Fast Track (първа квалификация + потвърждение на следващия месец): Максималното месечно постижение по време на програма Fast Track до септември 2020 г. определя минимум нивото, което трябва да се постигне, за да влязат/ рестартират програма Fast Track. Ако в момента са в програма Fast Track, могат да я рестартират за нови 12 месеца (максимум).
 
 
* Бонус титла
1Вижте пълните условия
2Съгласно актуалната концепция за автомобили на LR България
 
 
More quality for your life